Blog

Zonne-energie voor bedrijven

Energie Blog

Omdat de verbruikte energie steeds maar weer duurder wordt, is het ook voor bedrijven aantrekkelijk dat verbruik terug te dringen. Daarom gaan de directies van bedrijven vaak over tot het laten isoleren van de panden daar waar dat mogelijk is. Daarbij zullen ze de ramen, muren, plafond en vloer zo goed mogelijk isoleren. Zodra dat allemaal is gedaan, kan er gekeken worden wat er allemaal nog meer kan worden gedaan om het energieverbruik terug te dringen.

9 oktober 2017